چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
ارزش هر بن اس بی ای 1700000 تومان
خــانه / معرفی اشتراک ها - اشتراک تک ستاره
اشتراک تک ستاره
هفته ای 100هزار تومان

 اشتراک تک ستاره

در این اشتراک هرهفته باید مبلغ 50 هزار تومان شارژ بپردازید

در این اشتراک شما هفته اول به مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان از قسمت های مختلف سایت خرید انجام می دهید

 در هفته دوم به میزان خرید هفته اول جایزه خرید می گیرید 

درهفته سوم دوباره از قسمتهای مختلف سایت خرید انجام می دهید به مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان

 در هفته چهارم  دوباره به همان میزان خرید تان دویست و پنجاه هزار تومان جایزه خرید رایگان می گیرید

شارژهفتگی  فقط از شنبه تا دوشنبه ساعت 24

انتخاب خرید از شنبه تا دوشنبه ساعت 24 هرهفته

درصورت عدم شارژ و خرید نا منظم اشتراک و موجب باطل شدن جوایز تان خواهد شد

از واگذاری جوایز به غیر جدا خواری کنید و این جوایز صرفا جهت رفاه حال خانواده مشترک می باشد

شرکت در رد و یا قبول اشتراک مختار می باشد

تحویل اقلام انتخابی هرهفته سه شنبه و جهارشنبه از ساعت 10 الی 21 می باشد