چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
ارزش هر بن اس بی ای 1700000 تومان
خــانه / معرفی اشتراک ها - اشتراک دو ستاره
اشتراک دو ستاره
هفته ای 100هزار تومان

اشتراک دو ستاره

در این اشتراک هر هفته از شنبه تا دوشنبه ساعت 24  مبلغ 100 هزار تومان شارژ می کنید

هفته اول و سوم خرید نقدی از جاهای مختلف سایت انجام می دهید یک هفته خرید هفته بعد معادلش جایزه خرید بگیرید

در هفته دوم و چهارم جایزه خرید می گیرید به هماه میزا ن خرید نقدی هر هفته

انتخاب خرید کالا از شنبه تا دوشنبه می باشد

تحویل اقلام انتخابی سه شنبه و چهارشنبه ها از ساعت 10 الی 21 می باشد

از واگذاری جوایز خرید به افراد غیر خوداری کنید در صورت مشاهده موجب لغو اشتراک خواهد شد

جوایز این اشتراک صرفاه جهت رفاه خانواده محترم مشترک می باشد

 شرکت در قبول و رد امتیاز مشترک مختار است