چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
ارزش هر بن اس بی ای 1700000 تومان
خــانه / معرفی اشتراک ها - اشتراک سه ستاره ( طلایی )
اشتراک سه ستاره ( طلایی )
هفته ای 200هزار تومان

اشتراک سه ستاره 

در این اشتراک شارژ هفتگی 200 هزار تومان از شنبه تا دوشنبه باید انجام بشود هر هفته 

در هفته اول خرید نقدی شما از قسمتهای مختلف سایت از شنبه تا دوشنبه

در هفته بعد همه میزان خرید نقدی تان جایزه خرید را می گیرید  بدون پرداخت وجهی

مبلغ جوایز قابل پس انداز  است برای خرید کلی  از قسمتهای ذکر شده

از واگذاری امتیاز جوایز به افراد غیر از خانواده مشترک خوداری کنید موجب لغو اشتراک می شود

در صورت لغو اشتراک تمام امتیاز ها نیز لغو می شود

شرکت در قبول و رد امتیاز مشترک مختار می باشد