پنجشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۹
شماره کارت جهت واریز مبلغ خرید 5010 3889 7014 6037 بنام عزت فتحی
خــانه / خودروی اختصاصی شرکت

شما میتوانید با عضویت در سایت (sbi-vip) از اعتبارات خرید اقساطی محصولات شرکت بهره مند شوید...

جالب است بدانید:

در این قسمت درخواست شما بدون محدویت برای سفارش است

فقط از طریق ار تباط با ما برای  داخل شهر تهران بصورت فوری باید ثبت سفارش شود

 برای شهرستانها   رزو   دوساعت جلوتر باید باشد بجز ایام منتهی به روزهای تعطیل یک روز جلوتر باید رزرو شود

قیمت مسیر ها بر اساس نرخ مرج قانونی و یا اتحادیه محاسبه می شود .